Kurzy pre vozidlá kategórie A

AM

Dvojkolesové, trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 25 až 45 km/h. S akýmkoľvek druhom pohonu alebo so spaľovacím motorom s objemom válcov motora menším ako 50 cm3 a najväčším čistým výkonom menej ako 4 kW

A1

Dvojkolesové s postranným vozíkom alebo bez neho a trojkolesové motorové vozidlá s objemom valcov do 125 cm3 a výkonom najviac 11 kW. Vodičské oprávnenie podskupiny A1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny AM.

A2

Dvojkolesové motorové vozidlá s postraným vozíkom alebo bez neho s výkonom nepresahujúcim 35 kW. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny AM, A1, A2

A

Dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho, ktoré majú motor s objemom valcov presahujúci 50 cm3 a najvyššiu povolenú rýchlosť väčšiu ak 45 km/h. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, A1, A2.

Potrebný vek pre získanie vodičsého oprávnenia:
 • Vek minimálne 15 rokov pre skupinu AM
 • Vek minimálne 16 rokov pre skupinu A1
 • Vek minimálne 18 rokov pre skupinu A2
 • Vek minimálne 24 rokov  pre skupinu A
Kurzy pre vozidlá kategórie B

B

Motorové vozidlá okrem skupín AM, A1, A2, A a T, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg a ktoré nemajú okrem miesta vodiča viac ako osem miest na sedenie. K tomuto typu vozidla môže byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou do 750 kg alebo nad 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4250 kg.

B1

Motorové vozidla so štyrmi kolesami s hmotnosťou 350 až 400 kg, najväčšou rýchlosťou presahujúcou 45 km/h, zdvihovým objemom motora presahujúcim 50 cm3

B+E

Súpravy zložené z vozidla skupiny B a prípojného vozidla ktorého najväčšia prípustná hmotnosť nepresahuje 3500 kg.

Potrebný vek pre získanie vodičsého oprávnenia:

 • Vek minimálne 16 rokov pre skupinu B1
 • Vek minimálne 17 rokov pre skupinu B
 • Vek minimálne 18 rokov pre skupinu B+E
Kurzy pre vozidlá kategórie C

C

Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou väčšou ako 3 500 kg, ak nepatria do skupiny D1 alebo D. Môže k nim byť pripojené prípojné vozidlo s hmotnosťou do 750 kg. Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, B1, B, C1 a T.

C1

Vozidlá skupiny C, ktorých hmotnosť nepresahuje 7 500 kg, ak nepatria do skupiny D1 alebo D. Môže k nim byť pripojené prípojné vozidlo s hmotnosťou do 750 kg. Vodičské oprávnenie skupiny C1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C1, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, B1, B a T.

C1+E

Súpravy zložené z vozidla podskupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť je väčšia ako 750 kg, za predpokladu, že najväčšia prípustná hmotnosť súpravy nepresahuje 12 000 kg alebo vozidla skupiny B a prípojného vozidla s celkovou hmotnosťou nad 3500 kg. za predpokladu, že hnotnosť súpravy nepresiahne 12 000 kg.

C+E

Súpravy zložené z vozidla skupiny C a prípojného vozidla s hmotnoťou väčšou ako 750 kg.

Potrebný vek pre získanie vodičsého oprávnenia:

 • Vek minimálne 21 rokov pre skupinu C
 • Vek minimálne 18 rokov pre skupinu C1
 • Vek minimálne 18 rokov pre skupinu C1+E
 • Vek minimálne 21 rokov pre skupinu C+E
Kurzy pre vozidlá kategórie T

T

Poľnohospodárske a lesné traktory a iné zvláštne motorové vozidlá. Môže k nim byť pripojené prípojné vozidlo.

Potrebný vek pre získanie vodičsého oprávnenia:

 • Vek minimálne 17 rokov pre skupinu T