Dokumenty na stiahnutie

Na tejto stránke nájdete potrebné dokumenty, ktoré si môžete stiahnúť.

Pri tlači Žiadosti o udelenie vodièského oprávnenia (VO) je potrebné túto žiadosť vytlaèiť obojstranne!

Acrobat reader Na prezeranie PDF súborov je potrebné mať nainštalovaný Acrobat Reader pokiaľ ho nemáte tu si ho môžete stiahnúť